Naturkonstellationer. Talking Tree
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utforska Naturkonstellationer
Sedan 2005 har jag haft förmånen att arbeta med Familjekonstellationer.
Drivkraften för mig är insikten att vår ursprungsfamilj, föräldrar och förfäder är den grund som vi har att stå på och ta avstamp från i våra liv, gilla det eller ej. Med familjekonstellationer försöker vi reda ut trassliga relationer för att få obehindrad tillgång till våra rötter och den kraft de har att ge oss - näring på vår livsväg. Som del av processen tackar vi för Livet och gör vårt bästa att förvalta våra egna liv på bästa sätt. Jag är övertygad om att våra individuella arbeten på så vis gynnar oss alla.

Nu har vi kommit till en tid i vår gemensamma historia där jag och många andra med mig känner sig manade att vidga blicken och rikta den mot vår relation till naturen. Uppenbarligen är vi alla intrasslade i stora, dysfunktionella förhållningssätt till naturen där vårt samhälle betraktar Moder Jord som en råvara vi tror vi kan plundra, istället för en levande varelse som vi får gåvor av och som förtjänar vår tacksamhet.

På samma sätt som i familjesystemen, tror jag att när vi var och en återanknyter till Jorden, kommer det att gynna helheten. Helheten inkluderar alla våra relationer på jorden, inte bara de mänskliga.

Naturkonstellationer är ett relativt outforskat område för systemiska konstellationer och det finns vare sig karta eller kompass. Jag fortsätter upptäcka detta nya landskap och vill lära mig mer!

Det finns flera sätt att arbeta med naturkonstellationer. Exempelvis kan man göra arbeten
  • om naturen - där naturens roll och röst inkluderas i olika sammanhang som människan påverkar
  • i naturen - när man sätter upp konstellationer utomhus och bjuder in aspekter av naturen att ge sig till känna som "representanter" i konstellationen
  • för naturen - genom att utforska naturens väsen, kraft och behov samt människans roll och möjligheter att ge tillbaka
Konstellationerna kan handla om personliga frågor där vi bjuder in naturen som en röst eller resurs. Eller om stora, globala frågor som klimatkrisen eller för att skydda ett naturområde. Talking Tree erbjuder naturkonstellationer både lokalt och i samarbete med Scandinavian Center for Shamanic Studies, Web of Life - Ceremonial Nature Constellations >

För mer information om kommande online kurser och cirklar, prenumerera på Web of Life news > >
 
NaturkonstellationerNaturkonstellationerNaturkonstellationerNaturkonstellationerNaturkonstellationer