Naturkonstellationer. Talking Tree
 
 
Utforska Naturkonstellationer
De senaste femton åren har jag haft förmånen att arbeta med Familjekonstellationer.
Drivkraften för mig är insikten att vår ursprungsfamilj, föräldrar och förfäder är den grund som vi har att stå på och ta avstamp från i våra liv, gilla det eller ej. Med familjekonstellationer försöker vi reda ut trassliga relationer för att få obehindrad tillgång till våra rötter och den kraft de har att ge oss - näring på vår livsväg. Som del av processen tackar vi för Livet och gör vårt bästa att förvalta våra egna liv på bästa sätt. Jag är övertygad om att våra individuella arbeten på så vis gynnar oss alla.

Nu har vi kommit till en tid i vår gemensamma historia där jag och många andra med mig känner sig manade att vidga blicken och rikta den mot vår relation till naturen. Uppenbarligen är vi alla intrasslade i stora, dysfunktionella förhållningssätt till naturen där vårt samhälle betraktar Moder Jord som en råvara vi tror vi kan plundra, istället för en levande varelse som vi får gåvor av och som förtjänar vår tacksamhet.

På samma sätt som i familjesystemen, tror jag att när vi var och en återanknyter till Jorden, kommer det att gynna helheten. Helheten inkluderar alla våra relationer på jorden, inte bara de mänskliga.

Naturkonstellationer är ett relativt outforskat område för systemiska konstellationer och det finns vare sig karta eller kompass. Jag trevar mig fram i detta nya landskap och vill lära mig mer!

Det finns flera sätt att arbeta med naturkonstellationer. Exempelvis kan man göra arbeten
  • om naturen - där naturens roll och röst inkluderas i olika sammanhang som människan påverkar
  • i naturen - när man sätter upp konstellationer utomhus och bjuder in aspekter av naturen att ge sig till känna som "representanter" i konstellationen
  • för naturen - genom att utforska naturens väsen, kraft och behov samt människans roll och möjligheter att ge tillbaka
Konstellationerna kan handla om personliga frågor där vi bjuder in naturen som en röst eller resurs. Eller om stora, globala frågor som klimatkrisen eller för att skydda ett naturområde.

För att undersöka vidare är jag intresserad av frågor som berör på ett personligt plan som man känner starkt för, oavsett nivån frågan ligger på. Den personliga (eller kollektiva) intentionen är viktig.

Jag riktar denna inbjudan till dig som har gjort konstellationer tidigare och/eller som känner extra mycket för naturen i den tid vi lever i nu.

Talking Tree kommer att erbjuda möjligheter för Naturkonstellationer både lokalt och i samarbete med Scandinavian Center for Shamanic Studies. Det finns möjlighet att delta i naturkonstellationer både on-line och i form av mer omfattande workshops som kombinerar naturkonstellationer, ceremoni och shamanism. Läs mer på SCSS hemsida: http://shamanism.dk/natureconstellation.htm

Tveka inte att ta kontakt om du vill delta i någon av dessa aktiviteter eller har andra frågor!

   Nature Constellations - Talking Tree

 
NaturkonstellationerNaturkonstellationerNaturkonstellationerNaturkonstellationerNaturkonstellationer