Talking Tree. Familjekonstellationer eller systemiska konstellationer är ett sätt att förstå människan ur ett existentiellt perspektiv
 
 
 
Varje människa är ett träd. Stammen representerar oss själva, kronan är alla relationer som vi bygger under vårt liv. Rötterna är våra förfäder, alla dem som gått före och kopplat greppet om vår existens.

Familjekonstellationer eller systemiska konstellationer är ett sätt att förstå människan ur ett existentiellt perspektiv. Som metod kan den kasta nytt ljus på komplicerade relationer vare sig dessa är släktband eller relaterade till arbete eller partner.

Familjekonstellationer blottlägger de krafter som verkar mellan oss människor. Med hjälp av metoden kan vi komma i beröring med den inre struktur som styr vår familj, vår arbetsgrupp,den organisation eller det företag vi är anställda av.

Vem vi än är, oavsett hur livet har sett ut eller gestaltar sig just nu, finns det möjlighet för oss att med hjälp av konstellationer förstå mer om våra relationer och ta tydliga steg mot försoning.

Välkommen!

Caroline Wingolf
Ledare i Familjekonstellationer
 
talking_tree_aktuellt
Aktuellt just nu
Nytt!
Endags workshop söndag 1 mars
Sörby Retreatcenter (utanför Falkenberg)

Sörby Retreatcenter är en hållbar retreatgård inbäddad i ett vackert kulturlandskap.

Endags workshops söndag 8 mars och söndag 10 maj Ytterby
I härliga omgivningar utanför Kungälv. Samåkning ordnas från Göteborg.

Fredagsgruppen
14 februari, 6 mars, 27 mars, 17 april, 8 maj. Linnéstaden Göteborg

Alla som är med i gruppen får möjlighet att ställa upp sin egen konstellation under terminens gång. (Väntelista)