Hur fungerar familjekonstellationer. Talking Tree
 
 
Hur det fungerar
Under en konstellation sitter ledaren och deltagarna i cirkel.
I ett förtroligt samtal berättar klienten om sin mest angelägna frågeställning. Med utgångspunkt från detta väljer han eller hon representanter ur cirkeln. Dessa kan vara familjemedlemmar, partner, kolleger eller andra aspekter av klientens liv. Klienten väljer också en representant för sig själv. Därefter utplaceras representanterna intuitivt i mitten av cirkeln. Tillsammans med de resterande deltagarna utgör de ett medmänskligt fält. Under konstellationen rapporterar representanterna om kroppsliga förnimmelser, tankar, känslor eller insikter.

Konstellationsledarens uppgift är att lyhört lotsa klienten närmare en insikt om hur frågeställningen har manifesterat sig i systemet. När den existentiella förståelsen ökar i konstellationen, är lösningen nära.

 
Höstlöv
Tillsammans i denna cirkel utgör vi ett instrument som kan spela livets alla melodier - Lennart