Konstellationer i grupp. Talking Tree
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grupper
Gruppen träffas i centrala Göteborg fem gånger per termin, var tredje vecka.

Alla som deltar i gruppen får möjlighet att vara klient och får göra en konstellation under terminens gång.

De resterande gångerna deltar man som medverkande observatör i de andra deltagarnas konstellationer.

Att under en hel termin arbeta tillsammans skapar en trygghet som gör det möjligt att våga ta nya steg i den personliga utvecklingen. I ett ofta känslomässigt berörande arbete blir deltagarna medvetna om hur lika vi människor är ur ett existentiellt perspektiv, oavsett hur våra liv gestaltar sig på andra områden.
 
Jag häpnade över vilka krafter som så påtagligt drar i en under en konstellation - Sara