Talking Tree Enskild konsultation konstellationer
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enskild konsultation
Oftast görs en konstellation i grupp med andra människor som representanter för klientens familjemedlemmar, symtom eller kolleger. Men en konstellation kan också göras utan grupp, med endast klienten och konstellationsledaren närvarande.

Efter att ha diskuterat klientens frågeställning kommer klienten i samtal med konstellationsledaren överens om vilka personer eller företeelser som ska representeras i konstellationen. Med hjälp av ”ankare” kan både klienten och ledaren turas om att leva sig in i det kommunikationsfält som uppstår mellan de representerade.

Konstellationsledarens uppgift är att lyhört lotsa klienten närmare en insikt om hur frågeställningen har manifesterat sig i systemet. När den existentiella förståelsen ökar, är lösningen nära.

En enskild konsultation tar cirka 2 timmar.
 
Jag tycker det här arbetet är storslaget. Jag vill tacka Caroline av hela mitt hjärta - Christina