I livets tjänst Caroline Wingolf, Talking Tree
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I livets tjänst
- Jag har alltid varit intresserad av kommunikation och det som döljer sig under ytan, berättar Caroline Wingolf ledare i familje­konstellation. Under många år arbetade hon med film och TV och lät bil­derna berätta. Men det ideella arbetet med självhjälpsgrupper på Solkatten satte fokus på män­niskans utveckling. Hon utbildade sig i mental träning, samtalspedagogik och familjekonstellation.

Idag låter hon filmkameran allt mer vila. Istället lotsar hon klienter genom familjekon­stellationens process och ger plats för den självkännedom som kommer när kropp och själ får tala.

Första gången Caroline Wingolf kom i kontakt med familjekonstellation var det som tolk. Hösten 2000 anlitades hon av Högsbokyrkan, Växthuset för att översätta ett föredrag av den tyske psyko­analytikern och psykoterapeuten Albrecht Mahr. Engelskan var en lätt match för Caroline Wingolf som är född och uppvuxen i New York.

- Under en meditation fick vi föreställa oss att våra föräldrar stod bakom vår rygg och bakom dem deras föräldrar i flera generationer. Jag hade aldrig tidigare funderat över vilken styrka man har att luta sig emot och som man själv ingår i, berättar hon.

Kort därefter anmälde hon sig till en workshop i familjekonstellation som hölls av Dr Mahr.

- Jag häpnade över vilka krafter som så påtagligt drar i en under en konstellation. Man kan hålla på att prata och resonera i åratal utan att förstå. Nu fick jag en direkt upplevelse i kroppen om hur det var.

Exakt hur en familjekonstellation fungerar vet man inte. Det är en systemisk utvecklings­metod som kombinerar flera olika terapeutiska former i en. Utgångspunkten är att familje­band utgörs av en stark lojalitet vare sig man är medveten om det eller inte. Dessa band påverkas av viktiga händelser. Det kan vara krig, separationer och tidig död som på olika sätt binder famil­jen i begränsningar och omedvetna mön­ster. Ofta innebär det att familjemedlemmar bär på känslomässiga bördor åt varandra. Barn bär på upplevelser som föräldrar inte har kunnat hantera. En syster kan leva ett olyckligt och destruktivt liv för att påminna om en tvilling­systers död.

- Jag tycker man kan jämföra familjesystemet med ett träd. Låter man trädet växa på en hård och karg plats kan det visa sig i blad som utvecklas 100 år senare. Livshotande händelser lämnar spår som kan bäras vidare i flera generationer, säger hon.

Familjekons­tellationer är ett effektivt sätt att få syn på familjers dolda strukturer men bidrar också till att räta ut intrasslade förhållanden. Den som är klient får välja representanter för sina familje­med­lem­mar och sig själv bland de människor som anmält sig till konstellationen. Intuitivt placeras dessa personer i förhållande till varandra. I samspel mellan kon­stellations­ledaren, klienten och repre­sen­tanterna, växer sedan en möjlig lösning fram som innebär en ny positiv riktning för klien­ten och klientens familj.

- En viktig del i familjekonstellation handlar om att vara ödmjuk för föräldrarna som fört livet vidare. Att förminska, tycka illa om eller tycka synd om dem skadar i förläng­ningen bara mig själv, säger Caroline Wingolf.

Den 20 maj sluter hon den cirkel hon startade för fem år sedan på Högsbokyrkan. Tillsam­mans med en kollega håller hon en workshop i familjekonstellation på Växthuset som är öppen för klienter och med verkande representanter.

- Det krävs inga förkunskaper att delta. Som representant har man ingen egen konstellation utan får möjlighet att delta i andras. Det kan ge värdefulla upplevelser om hur andra människor känner och reagera, något som både berikar och ger insikt i ens eget liv, avslutar Caroline Wingolf.

Artikel skriven av Ylva Berglund, april 2005