Workshops och grupper konstellationer. Talking Tree
 
 
 
Aktuella grupper och workshops
Hösten 2019
Endags workshops 15/9 och 17/11
I härliga omgivningar utanför Kungälv.
Samåkning ordnas från Göteborg.

Fredagsgruppen träffas
13/9, 4/10, 25/10, 5/11, 6/12
Linnéstaden, Göteborg
Alla som är med i gruppen får möjlighet att ställa upp sin egen konstellation under terminens gång.
 
Talking tree