Talking Tree. Familjekonstellationer eller systemiska konstellationer är ett sätt att förstå människan ur ett existentiellt perspektiv
 
 
Varje människa är ett träd. Stammen representerar oss själva, kronan är alla relationer som vi bygger under vårt liv. Rötterna är våra förfäder, alla dem som gått före och kopplat greppet om vår existens.

Familjekonstellationer eller systemiska konstellationer är ett sätt att förstå människan ur ett existentiellt perspektiv. Som metod kan den kasta nytt ljus på komplicerade relationer vare sig dessa är släktband eller relaterade till arbete eller partner.

talking_tree_aktuellt

Familjekonstellationer blottlägger de krafter som verkar mellan oss människor. Med hjälp av metoden kan vi komma i beröring med den inre struktur som styr vår familj, vår arbetsgrupp,den organisation eller det företag vi är anställda av.

Vem vi än är, oavsett hur livet har sett ut eller gestaltar sig just nu, finns det möjlighet för oss att med hjälp av konstellationer förstå mer om våra relationer och ta tydliga steg mot försoning.

Välkommen!

Caroline Wingolf
Ledare i Familjekonstellationer
 
Aktuellt just nu
Fredagsgruppen
17 september, 8 oktober, 29 oktober,
19 november, 10 december
Kl. 10-14
Kostnad: 950 kr. för alla fem tillfällen.

Alla som är med i gruppen får möjlighet att ställa upp sin egen konstellation under terminens gång. Anmälan mejlas till info@talkingtree.se


Naturkonstellationer
(plats meddelas senare, beroende på vädret)
Naturen är vårt mest grundläggande system som vi är beroende av för varje andetag. Men vi människor har blivit alltmer dissocierade från naturen. Genom att arbeta med naturen kan vi återansluta och återställa vår relation med naturen och de mer-än-mänskliga, för att gynna helheten. Vi kommer att ta oss ut i Änggårdsbergen för att arbeta för, med och i naturen.

Fredag 1 oktober kl. 10-14
Kostnad: 200 kr.
Läs mer om naturkonstellationer här
Anmälan mejlas till info@talkingtree.se


Konstellationsritualer
Det finns många sätt att göra konstellationer för att få insikt och stärka sin relation till livet. Konstellationsritualer är likt guidade meditationer, där var och en ställer upp stenar, snäckor eller andra föremål och skapar sin egen konstellation utifrån ett tema.
Konstellationsritualer sker via Zoom.

Tisdag 12 oktober kl. 19-21
Tisdag 16 november kl. 19-21
Kostnad: 100 kr per tillfälle
Anmälan mejlas till info@talkingtree.se


Endags workshops
Mer information kommer, håll utkik!