Talking Tree. Familjekonstellationer eller systemiska konstellationer är ett sätt att förstå människan ur ett existentiellt perspektiv
 
 
Varje människa är ett träd. Stammen representerar oss själva, kronan är alla relationer som vi bygger under vårt liv. Rötterna är våra förfäder, alla dem som gått före och kopplat greppet om vår existens.

Familjekonstellationer eller systemiska konstellationer är ett sätt att förstå människan ur ett existentiellt perspektiv. Som metod kan den kasta nytt ljus på komplicerade relationer vare sig dessa är släktband eller relaterade till arbete eller partner.

talking_tree_aktuellt

Familjekonstellationer blottlägger de krafter som verkar mellan oss människor. Med hjälp av metoden kan vi komma i beröring med den inre struktur som styr vår familj, vår arbetsgrupp, den organisation eller det företag vi är anställda av.

Vem vi än är, oavsett hur livet har sett ut eller gestaltar sig just nu, finns det möjlighet för oss att med hjälp av konstellationer förstå mer om våra relationer och ta tydliga steg mot försoning.

Välkommen!

Caroline Wingolf
Ledare i Familjekonstellationer
 
Aktuellt just nu
Familjekonstellationer
Fredagsgruppen

15 sept, 6 okt, 27 okt, 17 nov, 8 dec
Kl. 10-15
Kostnad*: 1250 kr. för alla fem tillfällen
Plats: Centrala Göteborg

Familjekonstellationer är ett sätt att förstå människan ur ett existentiellt perspektiv. En konstellation kan kasta nytt ljus på komplicerade relationer, vare sig dessa är släktband eller relaterade till arbete eller partner. Genom att blottlägga de krafter som verkar mellan oss människor kan vi komma i beröring med den inre struktur som påverkar våra relationer och därefter ta tydliga steg mot försoning. Alla som är med i gruppen får möjlighet att ställa upp sin egen konstellation under terminens gång (ett fåtal platser kvar).

Naturkonstellationer
22 september
Kl. 10-13
Kostnad*: 300 kr.
Plats: Änggårdsbergen

Alla har en röst - varje träd, insekt, fågel och sten. I naturkonstellationer bjuder vi in våra mer-än-mänskliga släktingar att delta, och vi lyssnar med respekt på vad de har att säga. Hur kan vi skapa djupare band mellan människor och den levande världen, lösa konflikter mellan mänskliga intressen och naturliga ekosystem, eller hittar inspiration till komplexa miljöutmaningar? I denna workshop kommer vi att göra naturkonstellationer om, för och i naturen.

One day workshop in English (with support in Swedish)
Sunday 22 October 10 AM - 4 PM
This Family Constellation workshop will be held in English but is open to English and Swedish speakers alike.
Cost*: Client 1250 kr. Representative 350 kr.
Where: Centrally located in Gothenburg

Three to four clients will have the opportunity to set up their personal constellations with the help of representatives. In an often emotionally touching process, participants become aware of how similar we humans are from an existential perspective.

Endags workshop
Söndag 19 nov kl. 10-16
Kostnad*:
Klient 1250 kr. Representant 350 kr.
Plats: Centrala Göteborg

Under dagen kommer vi att ställa upp tre till fyra konstellationer. I ett ofta känslomässigt berörande arbete blir alla deltagarna medvetna om hur lika vi människor är ur ett existentiellt perspektiv.

Enskild konstellation
I en enskild konstellation träffas vi på tu man hand, fysiskt eller via Zoom. Konstellationen har samma effekt som i grupp men utförs på ett något annorlunda sätt. En enskild konsultation tar cirka 2 timmar.
Kostnad*: 1000 kr.

NYTT!
Livsorientering - endags workshops
Systemiska konstellationsritualer

29 september, 20 oktober & 24 november kl. 10-14
Vi välkomnar både svensk- och engelsktalande deltagare till workshopen. Översättning sker efter behov.

I Systemiska konstellationsritualer skapar vi förutsättningarna för att kunna ta emot resurser, kraft och stöd från våra förföräldrar såväl som andra aspekter av Livet. Vi kommer att ställa upp konstellationerna på ett ceremoniellt vis, med en bredare, mer expansiv fokus än familjekonstellationer (som oftast utgår ifrån vår närmaste ursprungsfamilj).

Systemiska konstellationsritualer är enkla, närvarofyllda handlingar som genomförs med en fast form och intention för varje konstellation. Ritualerna baseras på förutbestämda grundplaner som fungerar som behållare för lärdomarna och kraften i konstellationen. Metoden utvecklades av Daan van Kampenhout och är en blandning av konstellationer och element från shamanism.
  • 29 september
    Tema: Arketypiska anor
  • 20 oktober
    Tema: Gåvor från förföräldrarna
  • 24 november
    Tema: Perspektiv, transformation & kraft
Kostnad*: 350 kr. per gång eller 850 kr för hela serien.
Plats: Centrala Göteborg


För anmälan eller ytterligare information, vänligen kontakta info@talkingtree.se

*Alla priser är inklusive moms för privatbetalande. Moms tillkommer för företag.