Talking Tree. Familjekonstellationer eller systemiska konstellationer är ett sätt att förstå människan ur ett existentiellt perspektiv
 
 
Varje människa är ett träd. Stammen representerar oss själva, kronan är alla relationer som vi bygger under vårt liv. Rötterna är våra förfäder, alla dem som gått före och kopplat greppet om vår existens.

Familjekonstellationer eller systemiska konstellationer är ett sätt att förstå människan ur ett existentiellt perspektiv. Som metod kan den kasta nytt ljus på komplicerade relationer vare sig dessa är släktband eller relaterade till arbete eller partner.

talking_tree_aktuellt

Familjekonstellationer blottlägger de krafter som verkar mellan oss människor. Med hjälp av metoden kan vi komma i beröring med den inre struktur som styr vår familj, vår arbetsgrupp,den organisation eller det företag vi är anställda av.

Vem vi än är, oavsett hur livet har sett ut eller gestaltar sig just nu, finns det möjlighet för oss att med hjälp av konstellationer förstå mer om våra relationer och ta tydliga steg mot försoning.

Välkommen!

Caroline Wingolf
Ledare i Familjekonstellationer
 
Aktuellt just nu
Nytt!
De fyra riktningarna - livsorientering med Systemiska konstellationer

3 mars kl. 10-14
Kostnad: 300 kr.
Plats: Centrala Göteborg

De fyra riktningarna utgör världens äldsta karta. Varje riktning har kvaliteter och dimensioner som kan hjälpa oss öppna upp och få nya perspektiv på vårt inre landskap. I denna workshop kommer vi att ställa upp systemiska konstellationsritualer i samklang med visdomen från de fyra riktningarna.


Naturkonstellationer
Fredag 26 maj
Kl. 10-15
Kostnad: 350 kr.
Plats: Björnaråsen, Partille (samåkning från Göteborg anordnas)

Alla har en röst - varje träd, insekt, fågel och sten. I naturkonstellationer bjuder vi in våra mer-än-mänskliga släktingar att delta, och vi lyssnar med respekt på vad de har att säga. Hur kan vi skapa djupare band mellan människor och den levande världen, lösa konflikter mellan mänskliga intressen och naturliga ekosystem, eller hittar inspiration till komplexa miljöutmaningar? I denna workshop kommer vi att göra naturkonstellationer om, för och i naturen.


Fredagsgruppen
17 febr, 10 mars, 31 mars, 21 apr, 12 maj
Kl. 10-15
Kostnad: 1000 kr. för alla fem tillfällen
Plats: Centrala Göteborg

Familjekonstellationer är ett sätt att förstå människan ur ett existentiellt perspektiv. En konstellation kan kasta nytt ljus på komplicerade relationer, vare sig dessa är släktband eller relaterade till arbete eller partner. Genom att blottlägga de krafter som verkar mellan oss människor kan vi komma i beröring med den inre struktur som påverkar våra relationer och därefter ta tydliga steg mot försoning. Alla som är med i gruppen får möjlighet att ställa upp sin egen konstellation under terminens gång (ett fåtal platser kvar).


Endags workshops
Söndag 7 maj kl. 10-16
Kostnad:
Klient 1000 kr. Representant 350 kr.
Plats: Centrala Göteborg
Under dagen kommer vi att ställa upp tre till fyra konstellationer.


Enskild konstellation
I en enskild konstellation träffas vi på tu man hand, fysiskt eller via Zoom. Konstellationen har samma effekt som i grupp men utförs på ett något annorlunda sätt. En enskild konsultation tar cirka 2 timmar. Kostnad: 1000 kr.


För anmälan eller ytterligare information, vänligen kontakta info@talkingtree.se

Alla priser är inklusive moms för privatbetalande.
Moms tillkommer för företag.